Facebook

Kapcsolat

Üzemeltető:
WSP Consulting Nonprofit Kft. 


Székhely:
 
Magyarország, Szalaszend


Iroda:
 
Magyarország, Miskolc

Adószám: 
23187430-2-05

Telefon:
+36/30/ 22-99-394

E-mail:
nemetjovedelem@gmail.com

Nyitvatartás
Hívjon az esti órákban is!

Kisvállalkozás indítása

Egyéni (kis)vállalkozás indítása, alapítása Németországban

A weboldalon lévő információkat gondosan állítottuk össze, azonban a tartalomért nem vállalunk felelősséget, és a tartalmak sem minősülnek sem adótanácsadásnak, sem jogi tanácsadásnak.

Kisvállalkozó

Az egyéni kisvállalkozás indítása Németországban viszonylag egyszerű, és gyorsan kivitelezhető. Ha az adóhivatal elfogadja a benyújtott igénylést (Kleinunternehmer nach § 19 UStG) akkor alanyi mentes vállalkozást indíthat. A kiállított számlákon így nem kerül sor áfa áthárítására.

//gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__19.html

Gewerbeanmeldung

Az önkormányzatnál benyújtott "Gewerbeanmeldung" formanyomtatványon szükséges megadni az általános személyi adatok mellett a vállalkozással kapcsolatos adatokat, és megjelölni a vállalkozói tevékenységet. Ezt a Gewerbeamt ellenőrzi, majd továbbítja az adóhivatal felé.

A "Gewerbeanmeldung" nyomtatvány kitöltésében szívesen nyújtunk segítséget. Ehhez kérje az adatbekérő nyomtatványunkat!

E-mail: nemetjovedelem@gmail.com

Tel: +3630 22 99 394 (angol)

Tel: 01 575 01 444 07 (német)

A Gewerbeanmeldung nyomtatványon kell felsorolni a vállalkozás tevékenységét, annak végzésének jogosultságát a Gewerbeamt ellenőrzi.

Kereskedelmi,- és Ipar(kézműves)kamara

Az adott kamarák – a Kereskedelmi vagy az Kézműveskamara (Handels-vagy Handwerkerskammer) határozzák meg, hogy milyen szakipari vagy kereskedelmi tevékenységet milyen német végzettséggel lehet végezni, vagyis, hogy engedélyköteles-e a végezni kívánt tevékenység.

Megállapítják például, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges-e a mestervizsga vagy annak megfelelő végzettség.

Amennyiben nem rendelkezik a megfelelő végzettséggel, akkor a tevékenységi listából hasonló, általában alacsonyabb szintű, kisegítői tevékenységet kell választani, amihez nem kell kamarai engedély.

A vállalkozói tevékenység kezdete

A vállalkozási tevékenység kezdetének dátumát bizonyos kereteken belül visszamenőleg is meg lehet adni. Ettől a dátumtól kezdődően kezdhet el vállalkozni, és a vállalkozással kapcsolatos költségeket elszámolni (Betriebskosten).

A vállalkozás bejentéséről (Gewerbeanmeldung) kap a vállalkozó egy aláírt és lepecsételt példányt, ez bizonyítja a vállalkozás alapításának tényét.

A Gewerbeamt a vállalkozás bejelentésérél automatikusan értesíti az Adóhivatalt (Finanzamt) és az illetékes szakági biztosítókat, szakszervezeteket. (Berufgenossenschaft)

Továbbiakban meg kell adni, hogy főállásban vagy mellékállásban vállalkozik-e.

A vállalkozás bejelentésének költsége: 25-50 €, ez a helyi hivatal díjszabásától függ. Általában ez az első elszámolható költsége a vállalkozónak.

Adószámigénylés, bejelentkezés az Adóhivatalba (Finanzamt)

Amint a Gewerbeamt-tól hírt kap a Finanzamt a vállalkozás bejelentéséről küldd egy köszöntő levelet, és felszólítja az adózót, hogy regisztráljon be az Elster-be (az adóhivatal online felülete), és töltsön ki egy kb. 25 oldalas kérdőívet a vállalkozásával kapcsolatban, ami alapján majd az adóhivatal kiadja az adószámot.

A regisztrációt követően még nincs lehetőség adóbevallást benyújtani. Meg kell várni, amíg az adóhivatal megküldi az adószámot, és ezt követően lehet aktiválni az ügyfélkaput a teljeskörű ügyintézési lehetőségek elvégzésére.

Célszerű ezt a kérdőívet adótanácsadóval, könyvelővel együtt kitöltetni, mivel fontos adózási kategóriákat kell választani, később ezeket nehéz vagy nem lehet megváltoztatni. A kérdőív neve:Fragebogen zur steuerlichen Erfassung.

A "Fragebogen zur steuerlichen Erfassung" kérdőív kitöltésében szívesen nyújtunk segítséget. Ehhez kérje az adatbekérő nyomtatványunkat!

E-mail: nemetjovedelem@gmail.com

Tel: +3630 22 99 394 (angol)

Tel: 01 575 01 444 07 (német)

Egyéni vállalkozás típusai:

- szabadfoglalkozású magánszemély (Freiberufler)

Bizonyos foglalkozási kamarákba tartozó személyek választhatják: pld. orvosok, ügyvédek, adótanácsadók, mérnökök, művészek, újságírók, irók, tudósok illetve hasonló egyéb szellemi tevékenységet végzők.

A vállalkozás végzésének feltételeit és a végzettséget a fenti csoportokhoz tartozó kamarák írják elő, ellenőrzik, és vállalkozás végzésére ők adják meg az engedélyt.

- Iparűzést végzők (Gewerbetreiber)

Ide tartoznak a szakipari tevékenységet, kézműves tevékenységet (Handwerker) és a kereskedői tevékenységet (Kaufmann) végző szakmák.

 

Fizetendő vállalkozási adók:

Forgalmi adó (Umsatzsteuer, USt.)

Kisvállalkozói kategória (Kleinunternehmen, Kleingewerbe)

Ezt azok választhatják akik forgalma a vállakolzás első évében nem haladja meg a az évi 22.000 €-t, majd a következő évben az évi 50.000 €-t. Ebben az esetben nem kell általános forgalmi adót (Umsatzsteuer) fizetniük a kiszámlázott tevékenységük után, de nem is tudják az üzleti költségek miatt megfizetett általános forgalmi adót (Vorsteuer) visszaigényelni. Nagy előny, hogy nem kell havi szinten külön forgalmi adó bevallást sem beadniuk.

Normál vállalkozói kategória

A vállalkozóknak forgalmi adót kell fizetni, ennek mértéke 19 % vagy 7 %, amit a kiszámlázott termék vagy teljesítmény nettó értékére kell rászámolni. A vállalkozás érdekében beszerzett és felhasznált termékek és teljesítmények forgalmi adótartalmát (Vorsteuer) a törvényes feltételek megléte esetén le lehet vonni a befizetendő forgalmi adóból.

Soll-Steuerung vagy Ist-Steuerung

Az adószámigénylésnél dönthetjük el, hogy mikor legyen a forgalmi adó esedékes. (Soll-Steuerung vagy Ist-Steuerung) Az előző esetében a forgalmi adó megfizetés a teljesítéskor, a második esetében a megfizetéskor esedékes.

A vállalkozónak az első 2 évben havonta, majd később a Finanzamt döntése szerint negyedévente kell Forgalmiadó-Előbevallást, majd évente egyszer Forgalmiadó-Éves bevallást elektronikus úton beadni. Ezeket a bevallásokat a szakszerűen elkészített könyvelés alapján a könyvelő, adótanácsadó készíti el. Ennek éves költsége 300-2000 €, ez természetesen a számlák mennyiségétől és a gazdasági események komplikáltságától függ.

Jövedelemadó (Einkommensteuer, ESt)

Az üzleti év alatt (ez általában megegyezik a naptári évvel) keletkezett eredményt meg kell állapítani. Ez az eredmény a vállalkozás bevételeinek és üzleti kiadásainak a különbsége, az Einkommensteuer szabályozása szerint (EÜR = Einnahmenüberschussrechnung). Majd az igy megállapított eredmény, ha nyereség akkor adóalap növelő, ha veszteség akkor adóalap csökkentő tételként bekerül a vállalkozó, mint magánszemély adóbevallásába. Igy a más forrásból származó pld. Alkalmazotti jogviszony (Lohnsteuer),vagy kiadásból keletkezett jövedelemmel összevonva együtt adózik. Az adókulcs nagyságát nem lehet előre megmondani, ez 0-42 % között mozoghat.

Sokszor kering a köztudatban az a téves információ, hogy a kisvállalkozónak semmilyen adót nem kell fizetni egy határig. Ez nem igaz, vagyis csak akkor igaz, ha a magánszemély összevont adóalapja nem éri el az évi 9.744 €, összevont, családi adózás esetén ennek a dupláját.

A vállalkozó eredmény megállapítása, az EÜR elkészítése évi 300-2000 €-ba kerül.

Iparűzési adó (Gewerbesteuer)

Ezt az adót a vállakozóknak kell fizetni (kivétel a kisvállakozók és a szabadfoglalkozásúak). Az adó alapja a vállalkozás 24.500 €-t meghaladó korrigált eredménye (24.500 € alatt 0%, 24.500 € felett 3.5 % és a helyi szorzó (200%-500% Hebesatz- szorzata). Bevallani a Finanzamtnak, megfizetni az Önkományzatnak kell.

A Gewerbesteuer bevallás 100-500 €.

Béradó, munkabért terhelő közterhek

Amennyiben a vállalkozónak alkalmazottai vannak, akkor köteles az alkalmazottak béradóját (Lohnsteuer) és azok járulékait megállapítani, levonni és megfizetni.

A munkavállalók adójának és járulékainak megfizetése kiemelt fontosságú és súlyosságú kötelezettség. Ezek meg nem fizetése büntetőjogi következményeket von maga után. Ha a vállalkozó munkavállalókat bejelent , akkor magasabb szervezettséggel és adminisztratív terhekkel számolhat, valamint állandó rendszeres, szigorúan megfizetendő terhekkel és ellenőrzéssel. Ehhez mindenképpen megfelelő nagyságú tőkére is szüksége van.

Bérszámfejtés

Amennyiben a vállalkozóinak alkalmazottai is vannak, akkor rendszeres bérszámfejtésre és adatszolgáltatásra is szüksége van.

Ennek általában a költsége: 25 €/fő.

Építőipar

Itt külön felhivnám az építőipari vállalkozók figyelmét, hogy az építőiparban dolgozók bejelentése és javadalmazása külön speciális előírások alapján történik, ill. szabadságpénztári járulékot is kell fizetni a SOKA-BAU-nak.

A vállalkozói adószám kiadása előtt a tevékenységet már meg lehet kezdeni, igazán az adószám hiányában számlát kiállítani nem lehet (korlátozottan lehetséges)

Szakági biztosítások, szakszervezetek (Berufgenossenschaft, BG)

Minden munkáltató köteles az alkalmazottait, a vállalkozó pedig saját magát az üzemi balesetekből származó károk és kiadások fedezésére bebiztosítani. A munkavállalók esetén a munkáltató terhek ezt tartalmazzák, a vállalkozók saját maguk részére a biztosítási díjat a biztosítók írják elő. A díj nagyságát a vállalkozó tevékenységének a veszélyessége határozza meg. Ennek következtében például egy közúti fuvarozó többszörösét fizeti mint egy kereskedő. A díj alapja a jövedelemadó alapja.

A kezdő vállalkozók esetén a BG előlegfizetést határoz meg, amit majd az első adóhatározat kézhezvétele után fog módosítani.

A biztosítás összege évi 250-800 € egy kezdő vállalkozó esetén. Bizonyos feltételek esetén (minimális jövedelem) bejelentés után mentességet lehet kérni.

A vállalkozás szüneteltetését a BG-nek mindenképpen be kell jelenteni.

Kamarai díjak

A tevékenységek következményeben a kamarai tagság vagy kötelező vagy nem. Ezt minden szakmában külön meg kell vizsgálni, általában a Kamarák úgyis jelentkeznek hamarosan.

Az éves kamarai díj 200 €-tól indul általában.

Vállalkozói bankszámla

Nem kötelező a vállalkozónak külön vállalkozói bankszámlát vezetni, nyugodtan használhatja a magánszámlát is a vállalkozáshoz. Természetesen a magán és üzleti kiadásokat ebben az esetben is külön kell válogatni. Míg a magán bankszámlák ingyenesek, sőt premizáltak, addig a vállalkozó bankszámlák vezetéséért a bankok havi költséget számolnak fel. Ez havi 0-20 €.

A vállalkozók társadalombiztosítási kötelezettsége

Ezekkel általános üzleti költségekkel minden vállalkozónak számolni kell akkor is, ha még semmiféle tevékenységet nem végzett. Aki vállalkozásra adja a fejét ezeket tegye be a kalkulációjába és üzleti tervébe.

Fizetendő kötelező járulékok: (egészségbiztosítás, gondozási biztosítás, nyugdíjjárulék)

https://www.nemetjovedelem.hu/blog/mennyi-egeszsegbiztositasi-jarulekot-kell-fizetni-a-kisvallalkozoknak-/70272/