Facebook

Kapcsolat

Üzemeltető:
WSP Consulting Nonprofit Kft. 


Székhely:
 
Magyarország, Szalaszend


Iroda:
 
Magyarország, Miskolc

Adószám: 
23187430-2-05

Telefon:
+36/30/ 22-99-394

E-mail:
nemetjovedelem@gmail.com

Nyitvatartás
Hívjon az esti órákban is!

Mi történik, ha a munkavállaló megtagadja a kötelező tesztelést?

2021.11.27.

Mi történik, ha a munkavállaló megtagadja a kötelező tesztelést?

Alapvetően minden nap kell ellenőrizni a 3G valamelyikének meglétét. A szabályok betartásának elmulasztására nincs még külön bírság-katalógus, de várható, hogy a 3G igazolás valamelyikének hiánya a munkába történő belépéskor a munkavállaló esetében max. 25.000 eurós bírságot vonhat maga után, és ugyanekkora mértékű bírságra számíthat az a munkáltató is, akik nem tesz eleget az ellenőrző- és dokumentációs kötelezettségének.

Fertőzésvédelmi törvény (Infektionsschutzgesetz)

A németországi vírusjárvány rohamos erősödésének következtében a jelenlegi ügyvezető kormány egészségügyi minisztere, valamint a leendő kormány koalíciós partnerei a “nemzeti szintű járványhelyzet” néven közismert védekezési szabályozást nem kívánják tovább fenntartani, helyette a fertőzésvédelmi törvényt (Infektionsschutzgesetz) akarják törvénymódosítással a kialakult helyzethez igazítani. 

A törvénymódosítás a jövőre nézve meghatározza a azokat a védelmi intézkedéseket, amelyeket egy mindenkori járványfertőzés során kihirdetett rendkívüli állapot során alkalmazni kell.

A törvény 2021.november 24-én lépett hatályba

A törvénymódosítást  a Szövetségi Parlament 2021.november 18-án fogadta el, a Szövetségi Tanács (Bundesrat) a módosításhoz november 19-én járult hozzá.  A törvénymódosításra vonatkozó törvényt az államelnök november 22-én látta el kézjegyével, amelyet a november 23-ai Bundesgesetzblatt-ban (a német “Magyar Közlöny”-ben) hirdettek ki.

A törvény 2021.november 24-én lépett hatályba.

A munkahelyi 3G szabályozás

A munkahelyi 3G szabályozásra vonatkozó tudnivalókat tartalmazza az alábbi összefoglaló, a teljesség igénye nélkül, a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján.

A munkahely védelmére vonatkozó szabályok

A leginkább problematikus változás a munkahelyi 3G szabályozásban van. 3G szabály (geimpft, genesen, getestet – oltott, gyógyult, tesztelt) van érvényben a munkahelyeken. Olyan munkahelyeken, ahol az egymás közötti fizikai kapcsolattartás nem zárható ki, nem dolgozhatnak olyan munkavállalók, akik a 3G valamelyik feltételét nem teljesítik. A munkáltató naponta köteles lesz a feltételek valamelyikének meglétét ellenőrizni. Az ellenőrzéshez egy ún. nyilatkozati kötelezettséget építenek be a szabályozásba, amelynek értelmében a munkavállaló köteles bemutatni a 3G valamelyikére vonatkozó igazolását. Eddig és jelenleg erre még nincs jogi kötelezettség.

A szabály értelmében azok, akik eddig megtagadták a védőoltás felvételét, naponta kell, hogy teszteltessék magukat. Mivel hetente két tesztelést a munkáltatónak kell biztosítania, heti egy tesztet pedig az állam fizet, a munkavállalónak a további két tesztet saját zsebből kell fizetnie.

Mit jelent a 3G szabály a munkahelyen?

A munkáltatók és munkavállalóik azokra a munkahelyekre, ahol a közvetlen fizikai kapcsolattartás nem zárható ki, csak úgy léphetnek be, ha igazolhatóan oltottak, vagy gyógyultak, vagy teszteltek. E szempontból közömbös, hogy a közvetlen fizikai kapcsolattartásra ténylegesen sor kerül-e vagy sem.

A szabályozás szerint nem csak a zárttéri munkahelyeket kell figyelembe venni, hanem egy üzemegység szabadtéri területeit, az építkezési területeket, de a raktárhelyiségeket, a mosdókat és mellékhelyiségeket, az étkezési helyiségeket és a közös szállásokat is.

A munkáltató kötelessége az 3G meglétének egyikét ellenőrizni, annak hiányában a belépést megtagadni. A munkavállaló köteles magánál tartania a 3G valamelyikére vonatkozó igazolását, amennyiben ezt a munkáltatónál még nem regisztráltatta.

Azok a munkavállalók, akik a 3G meglétének egyikét sem tudják igazolni, csak akkor léphetnek be a munkahelyre, ha közvetlenül a munka felvétele előtt tesztvizsgálaton esnek át.

A fenti szabályozás a kölcsön-munkavállalókra is vonatkozik, valamint független attól, hogy a munkavállaló a német vagy egy külföldi társadalombiztosítás hatálya alá esik.

Nem vonatkozik a szabályozás („A munkáltató kötelessége az 3G meglétének egyikét ellenőrizni“) ugyanakkor azokra, akik egy adott munkahelyet ügyfélként, vagy tárgyalópartnerként keresik fel. Más megközelítésben azonban az ügyfélnek vagy tárgyalópartnernek rendelkeznie kell a 3G igazolás valamelyikével.

Mi vonatkozik a munkába történő utazásra?

A munkahelyre történő egyéni utazásra nem vonatkozik a szabályozás.

Ha azonban több, akár már 2 munkavállaló utaztatására a munkáltató által üzemeltett gépkocsiban kerül sor, akkor a fenti szabályozás is automatikusan életbe lép. Ez akkor is így van, ha a nem a munkáltató által üzemeltetett gépkocsiban történik az utaztatás, de az utazás költségeit a munkáltató átvállalja/megtéríti.

Kinek kell a 3G valamelyikét igazolnia?

A munkavállalónak és a munkáltatónak is.

Mely tesztekkel végezhetők el a napi tesztelések?

A tesztelésre elegendő egy COVID-19 antigén-gyorsteszt (Schnelltest) is. Minden, Németországban megvásárolható gyorsteszt megfelel ennek a kritériumnak. Ugyanakkor nem keverendő össze az otthon is elvégezhető ún. önteszttel (Selbsttest), amelyet kizárólag magánhasználatra fejlesztettek ki. Az önteszt nem felel meg a szabályozás kritériumának. Nem kötelező előírás a PCR-teszt alkalmazása, de van rá lehetőség.

A teszt eredményéről igazolással kell rendelkezni. Az otthon végzett antigén-gyorsteszt (Schnelltest) eredménye azonban nem számít igazolásnak. Csak a munkáltató (vagy annak erre a feladatra iskolázott képviselője) jelenlétében végzett gyorstesztelés eredménye fogadható el. A munkavállaló ugyanakkor nem jogosult arra, hogy a munkáltató kötelezően biztosítsa a jelenléti tesztelést.

Mennyi ideig érvényes egy teszteredmény?

A teszteredmény nem lehet 24 óránál régebbi. A 24 órás időkeretet a munkahelyre történő belépés ideje alapján kell megállapítani. Tehát, ha egy munkavállaló reggel 8 órakor lépne be a munkahelyére, a teszteredményét pedig előző nap délelőtt 9 órakor kapta meg, akkor ez a teszteredmény még érvényes, mert a két időpont között nem járt le a 24 óra. PCR-teszt esetén ez az időkeret 48 órát jelent.

Ki fizeti a tesztet?

A hatályos rendelet szerint a munkáltatónak hetente két alkalommal kötelezően fel kell ajánlani az ingyenes tesztelést a munkavállalói részére. Ez vonatkozik az oltott, vagy gyógyult munkavállalókra is, ha azok teszteltetni akarják magukat.

Munkaadók figyelem: a teszt beszerzésére vagy a teszteléssel megbízott harmadik félnek kifizetett összegekre vonatkozó számlákat a munkaadóknak 2022. március 19-ig meg kell őrizni.

Kit kell kötelezően tesztelni kiküldetés esetén?

Mivel a kiküldött magyar munkavállalók gyakorlatilag nem kórházakban, idősek otthonában vagy más szociális intézményben dolgoznak, így csak a beoltatlan kiküldött munkavállalókat kell kötelezően tesztelni.

Sajnos a szputnyik vagy a sinopharm vakcinával beoltott magyar kiküldött munkavállalókat Németországban hivatalosan nem tekintik beoltottnak, így a tesztelési kötelezettség hivatalosan rájuk is vonatkozik.

Kell-e a munkavállalót a kötelező tesztelésről tájékoztatni ?

Gyakorlatilag igen. Csak abban az esetben nem kötelező a munkavállaló tájékoztatása, ha a munkáltató meggyőződött arról, hogy a munkavállaló már maga is ismeri a vonatkozó szabályozást. 

Milyen adatokat tárolhat a munkáltató?

A 3G valamelyikének meglétét dokumentálni kell. Minden olyan személyre vonatkozó adatot tárolni kell, ami hatósági ellenőrzés esetén segíti a személyre vonatkozó azonosítást.

Napi tesztelés esetén dokumentálni kell:

- a tesztelés dátumát

- a tesztelt személy nevét és születési idejét

- a tesztelés fajtáját

Bármelyik 3G igazolást annak dokumentálást követő 6 hónap után törölni kell.

Kell-e naponta ellenőrizni a 3G valamelyikének meglétét?

Alapvetően minden nap kell ellenőrizni a 3G valamelyikének meglétét.

Ugyanakkor arra is van lehetőség, hogy a beoltottak és gyógyultak az első ellenőrzés után ún. belépőkártyát kapjanak, amelynek érvényessége az oltottak esetében az oltottság érvényességének utolsó napja, gyógyultak esetében pedig a megbetegedést követő 6 hónap lejárta. Belépőkártya alkalmazása esetén naponta csak az oltatlanokat kell ellenőrizni.

Mi történik, ha a munkavállaló megtagadja a 3G igazolás valamelyikének bemutatását, illetve a kötelező tesztelést ?

Ez esetben meg kell tagadni a belépést. A munkavállalónak a le nem dolgozott időre nem jár bérezés.

Mi van akkor, ha a munkáltató 2G szabályozást vezet be?

A jelenlegi jogi helyzet alapján ez esetben az oltatlan munkavállalóknak tovább jár a bérezés, valamint felmondani sem lehet nekik.

Az ilyen helyzet (2G) problematikájára konkrét bírósági döntések természetszerűleg még nincsenek, előre jelezhető azonban, hogy lesznek, mert a tendencia az, hogy egyre több munkáltató fontolgatja a 2G bevezetését a munkahelyén.

Milyen bírságok várhatók?

A szabályok betartásának elmulasztására nincs még külön bírság-katalógus, de várható, hogy a 3G igazolás valamelyikének hiánya a munkába történő belépéskor a munkavállaló esetében max. 25.000 eurós bírságot vonhat maga után, és ugyanekkora mértékű bírságra számíthat az a munkáltató is, akik nem tesz eleget az ellenőrző- és dokumentációs kötelezettségének.

vissza