Facebook

Kapcsolat

Üzemeltető:
WSP Consulting Nonprofit Kft. 


Székhely:
 
Magyarország, Szalaszend


Iroda:
 
Magyarország, Miskolc

Adószám: 
23187430-2-05

Telefon:
+36/30/ 22-99-394

E-mail:
nemetjovedelem@gmail.com

Nyitvatartás
Hívjon az esti órákban is!

Kisvállalkozás indítása

Egyéni (kis)vállalkozás indítása, alapítása Németországban

A weboldalon lévő információkat gondosan állítottuk össze, azonban a tartalomért nem vállalunk felelősséget, és a tartalmak sem minősülnek adótanácsadásnak.

Kisvállalkozó

Az egyéni kisvállalkozás indítása Németországban viszonylag egyszerű. Ha az adóhivatal elfogadja a benyújtott igénylést (Kleinunternehmer nach § 19 UStG) akkor alanyi mentes vállalkozást indíthat. A kiállított számlákon így nem kerül sor áfa áthárítására.

Gewerbeanmeldung

Az önkormányzatnál benyújtott Gewerbeanmeldung formanyomtatványon szükséges megadni az általános személyi adatok mellett a vállalkozással kapcsolatos adatokat, és megjelölni a vállalkozói tevékenységet. Ezt a Gewerbeamt ellenőrzi, majd továbbítja az adóhivatal felé.

A "Gewerbeanmeldung" nyomtatvány kitöltésében szívesen nyújtunk segítséget. Ehhez kérje az adatbekérő nyomtatványunkat!

(nemetjovedelem@gmail.com) vagy: 0036302299394

A Gewerbeanmeldung nyomtatványon kell felsorolni a vállalkozás tevékenységét, annak végzésének jogosultságát a Gewerbeamt ellenőrzi.

Kereskedelmi,- és Ipar(kézműves)kamara

Az adott kamarák – a Kereskedelmi vagy az Kézműveskamara (Handels-vagy Handwerkerskammer) határozzák meg, hogy milyen szakipari vagy kereskedelmi tevékenységet milyen német végzettséggel lehet végezni, vagyis, hogy engedélyköteles-e a végezni kívánt tevékenység.

Megállapítják például, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges-e mestervizsga vagy annak megfelelő végzettség.

Amennyiben nem rendelkezik a megfelelő végzettséggel, akkor a tevékenységi listából hasonló, általában alacsonyabb szintű, kisegítői tevékenységet kell választani, amihez nem kell kamarai engedély.

A vállalkozói tevékenység kezdete

A vállalkozási tevékenység kezdetének dátumát bizonyos kereteken belül visszamenőleg is meg lehet adni. Ettől a dátumtól kezdődően kezdhet el vállalkozni, és a vállalkozással kapcsolatos költségeket elszámolni (Betriebskosten).

A vállalkozás bejentéséről kap a vállalkozó egy aláírt és lepecsételt példányt, ez bizonyítja a vállalkozás alapításának tényét.

A Gewerbeamt a vállalkozás bejelentésérél automatikusan értesíti az Adóhivatalt (Finanzamt) és az illetékes szakági biztosítókat, szakszervezeteket. (Berufgenossenschaft, BG)

Továbbiakban meg kell adni, hogy főállásban vagy mellékállásban vállalkozik-e.

A vállalkozás bejelentésének költsége: 25-50 €, ez a helyi hivatal díjszabásától függ. Általában ez az első elszámolható költsége a vállalkozónak.

Adószámigénylés, bejelentkezés az Adóhivatalba (Finanzamt)

Amint a Gewerbeamt-tól hírt kap a Finanzamt a vállalkozás bejelentéséről küldd egy köszöntő levelet, és felszólítja az adózót, hogy regisztráljon be az Elster-be (az adóhivatal online felülete), és töltsön ki egy kb. 25 oldalas kérdőívet a vállalkozásával kapcsolatban, ami alapján majd az adóhivatal kiadja az adószámot. Célszerű ezt a kérdőívet adótanácsadóval, könyvelővel együtt kitöltetni, mivel fontos adózási kategóriákat kell választani, később ezeket nehéz vagy nem lehet megváltoztatni. A kérdőív neve:Fragebogen zur steuerlichen Erfassung.

A "Fragebogen zur steuerlichen Erfassung" kérdőív kitöltésében szívesen nyújtunk segítséget. Ehhez kérje az adatbekérő nyomtatványunkat!

(nemetjovedelem@gmail.com) vagy: 0036302299394

 

Egyéni vállalkozás típusai:

- szabadfoglalkozású magánszemély (Freiberufler)

Bizonyos foglalkozási kamarákba tartozó személyek választhatják: pld. Orvosok, ügyvédek, adótanácsadók, mérnökök, művészek, újságírók, irók, tudósok illetve hasonló egyéb szellemi tevékenységet végzők. A vállalkozás végzésének feltételeit és a végzettséget a fenti csoportokhoz tartozó kamarák írják elő, ellenőrzik, és vállalkozás végzésére ők adják meg az engedélyt.

- Iparűzést végzők (Gewerbetreiber)

Ide tartoznak a szakipari tevékenységet, kézműves tevékenységet (Handwerker) és a kereskedői tevékenységet (Kaufmann) végző szakmák.

 

Fizetendő vállalkozási adók:

Forgalmi adó (Umsatzsteuer, USt.)

Kisvállalkozói kategória (Kleinunternehmen, Kleingewerbe)

Ezt azok választhatják akik forgalma a vállakolzás első évében nem haladja meg a az évi 22.000 €-t, majd a következő évben az évi 50.000 €-t. Ebben az esetben nem kell általános forgalmi adót (Umsatzsteuer) fizetniük a kiszámlázott tevékenységük után, de nem is tudják az üzleti költségek miatt megfizetett általános forgalmi adót (Vorsteuer) visszaigényelni. Nem kell külön forgalmi adó bevallást sem beadniuk.

Normál vállalkozói kategória

A vállalkozóknak forgalmi adót kell fizetni, ennek mértéke 19 % vagy 7 %, amit a kiszámlázott termék vagy teljesítmény nettó értékére kell rászámolni. A vállalkozás érdekében beszerzett és felhasznált termékek és teljesítmények forgalmi adótartalmát (Vorsteuer) a törvényes feltételek megléte esetén le lehet vonni a befizetendő forgalmi adóból.

Soll-Steuerung vagy Ist-Steuerung

Az adószámigénylésnél dönthetjük el, hogy mikor legyen a forgalmi adó esedékes. (Soll-Steuerung vagy Ist-Steuerung) Az előző esetében a forgalmi adó megfizetés a teljesítéskor, a második esetében a megfizetéskor esedékes.

A vállalkozónak az első 2 évben havonta, majd később a Finanzamt döntése szerint negyedévente kell Forgalmiadó-Előbevallást, majd évente egyszer Forgalmiadó-Éves bevallást elektronikus úton beadni. Ezeket a bevallásokat a szakszerűen elkészített könyvelés alapján a könyvelő, adótanácsadó készíti el. Ennek éves költsége 600-2000 €, ez természetesen a számlák mennyiségétől és a gazdasági események komplikáltságától függ.

Jövedelemadó ( Einkommensteuer, ESt)

Az üzleti év alatt ( ez általában megegyezik a naptári évvel) keletkezett eredményt meg kell állapítani. Ez az eredmény a vállalkozás bevételeinek és üzleti kiadásainak a különbsége, az Einkommensteuer szabályozása szerint (EÜR = Einnahmenüberschussrechnung). Majd az igy megállapított eredmény, ha nyereség akkor adóalap növelő, ha veszteség akkor adóalap csökkentő tételként bekerül a vállalkozó, mint magánszemély adóbevallásába. Igy a más forrásból származó pld. Alkalmazotti jogviszony (Lohnsteuer),vagy kiadásból keletkezett jövedelemmel összevonva együtt adózik. Az adókulcs nagyságát nem lehet előre megmondani, ez 0-42 % között mozoghat.

Sokszor kering a köztudatban az a téves információ, hogy a kisvállalkozónak semmilyen adót nem kell fizetni egy határig. Ez nem igaz, vagyis csak akkor igaz, ha a magánszemély összevont adóalapja nem éri el az évi 9.744 €, összevont, családi adózás esetén ennek a dupláját.

A vállalkozó eredmény megállapítása, az EÜR elkészítése évi 400-2000 €-ba kerül.

Iparűzési adó (Gewerbesteuer)

Ezt az adót a vállakozóknak kell fizetni (kivétel a kisvállakozók és a szabadfoglalkozásúak). Az adó alapja a vállalkozás 24.500 €-t meghaladó korrigált eredménye (24.500 € alatt 0%, 24.500 € felett 3.5 % és a helyi szorzó (200%-500% Hebesatz- szorzata). Bevallani a Finanzamtnak, megfizetni az Önkományzatnak kell.

A Gewerbesteuer bevallás 100-500 €.

Béradó, munkabért terhelő közterhek

Amennyiben a vállalkozónak alkalmazottai vannak, akkor köteles az alkalmazottak béradóját (Lohnsteuer) és azok járulékait megállapítani, levonni és megfizetni.

A munkavállalók adójának és járulékainak megfizetése kiemelt fontosságú és súlyosságú kötelezettség. Ezek meg nem fizetése büntetőjogi következményeket von maga után. Ha a vállalkozó munkavállalókat bejelent , akkor magasabb szervezettséggel és adminisztratív terhekkel számolhat, valamint állandó rendszeres, szigorúan megfizetendő terhekkel és ellenőrzéssel. Ehhez mindenképpen megfelelő nagyságú tőkére is szüksége van.

Bérszámfejtés

Amennyiben a vállalkozóinak alkalmazottai is vannak, akkor rendszeres bérszámfejtésre és adatszolgáltatásra is szüksége van.

Ennek általában a költsége: 25 €/fő.

Építőipar

Itt külön felhivnám az építőipari vállalkozók figyelmét, hogy az építőiparban dolgozók bejelentése és javadalmazása külön speciális előírások alapján történik, ill. szabadságpénztári járulékot is kell fizetni a SOKA-BAU-nak.

A vállalkozói adószám kiadása előtt a tevékenységet már meg lehet kezdeni, igazán az adószám hiányában számlát kiállítani nem lehet (korlátozottan lehetséges)

Szakági biztosítások, szakszervezetek (Berufgenossenschaft, BG)

Minden munkáltató köteles az alkalmazottait, a vállalkozó pedig saját magát az üzemi balesetekből származó károk és kiadások fedezésére bebiztosítani. A munkavállalók esetén a munkáltató terhek ezt tartalmazzák, a vállalkozók saját maguk részére a biztosítási díjat a biztosítók írják elő. A díj nagyságát a vállalkozó tevékenységének a veszélyessége határozza meg. Ennek következtében például egy közúti fuvarozó többszörösét fizeti mint egy kereskedő. A díj alapja a jövedelemadó alapja.

A kezdő vállalkozók esetén a BG előlegfizetést határoz meg, amit majd az első adóhatározat kézhezvétele után fog módosítani.

A biztosítás összege évi 250-800 € egy kezdő vállalkozó esetén. Bizonyos feltételek esetén (minimális jövedelem) bejelentés után mentességet lehet kérni.

A vállalkozás szüneteltetését a BG-nek mindenképpen be kell jelenteni.

Kamarai díjak

A tevékenységek következményeben a kamarai tagság vagy kötelező vagy nem. Ezt minden szakmában külön meg kell vizsgálni, általában a Kamarák úgyis jelentkeznek hamarosan.

Az éves kamarai díj 200 €-tól indul általában.

Vállalkozói bankszámla

Nem kötelező a vállalkozónak külön vállalkozói bankszámlát vezetni, nyugodtan használhatja a magánszámlát is a vállalkozáshoz. Természetesen a magán és üzleti kiadásokat ebben az esetben is külön kell válogatni. Míg a magán bankszámlák ingyenesek, sőt premizáltak, addig a vállalkozó bankszámlák vezetéséért a bankok havi költséget számolnak fel. Ez havi 0-20 €.

A vállalkozók társadalombiztosítási kötelezettsége

Ezekkel általános üzleti költségekkel minden vállalkozónak számolni kell akkor is, ha még semmiféle tevékenységet nem végzett. Aki vállalkozásra adja a fejét ezeket tegye be a kalkulációjába és üzleti tervébe.

Üzleti terv készítése

Hamarosan...